Program lojalnościowy

Załącznik numer 2 - Nagradzane aktywności w Programie Lojalnościowym

 1. Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:
  1. Przystąpienie do programu lojalnościowego – 200 pkt.
  2. Zakup usług (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 10 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 10 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią usługi ujęte w załączniku numer 4.
  3. Skuteczne Polecenie Organizatora - 500 pkt (Punkty przyznawane są osobie Polecającej jak i Poleconej).
  4. Z okazji urodzin - 400 pkt.
  5. Napisanie komentarza - 50 pkt.
  6. Publikacja komentarza - 100 pkt.