Program lojalnościowy

Załącznik numer 1 - Organizator Programu Lojalnościowego, data rozpoczęcia i data zakończenia

  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: TTY Piotr Dawid , ul. A. Brody 2/1 , 43-450 Ustroń , email: yennefer@yennefer.eu
  2. Data rozpoczęcia Programu Lojalnościowego to: 2016-07-04
  3. Data zakończenia Programu Lojalnościowego to: Program Lojalnościowy prowadzony jest na czas nieoznaczony
  4. Adres do indywidualnego konta Uczestnika Programu Lojalnościowego: https://yennefer.versum.com/account/sign_in